a

TECHNISCH VERTAALSPECIALIST
Ons technisch vertaalbureau heeft een team van toegewijde specialisten die hoogwaardig vertaalwerk leveren voor een scala van opdrachtgevers op de Nederlandse en buitenlandse markt. Onder hen zijn vele en uiteenlopende bedrijfstakken en vakgebieden vertegenwoordigd - van installatiebureaus en vastgoedontwikkelaars tot machinefabrikanten en rolluikspecialisten. Wij zorgen ervoor dat uw tekst terechtkomt bij een vertaler die er prima raad mee weet. Of het nu gaat over autotechniek, milieukundig onderzoek of installatievoorschriften voor badkamersanitair, uw tekst wordt door een deskundig allround technisch vertaler of specialist omgezet in de taal van uw keuze.

WAT IS EEN TECHNISCHE VERTALING?
De term 'techniek' bestrijkt een zeer breed terrein van maatschappelijke en industrile activiteit. Wij zouden een technische vertaling willen omschrijven als een vertaling die naast de algemene taalkundige vaardigheden bij de vertaler inzicht en een zekere kennis veronderstelt van technologische processen en de bijbehorende terminologie. Dit is nog altijd een ruime categorie van teksten, waar bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen, productspecificaties, handboeken en montagevoorschriften onder geschaard kunnen worden, maar ook beleidsdocumenten, handelsovereenkomsten, bedrijfsprocedures en websites.

AANPAK
Technische vertalingen dienen vaak een zeer praktisch doel. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om aan te geven hoe een machine werkt, hoe een bepaald product is samengesteld, welke processen er plaatsvinden op een productieafdeling of hoe apparatuur moet worden gemonteerd. Of wellicht wilt u via een website aangeven welke diensten of producten u kunt leveren en hoe u daarbij te werk gaat. De praktische aard van technische teksten vereist ook van de vertaler een praktische aanpak, waarbij de doelgroep van de vertaling een grote rol speelt. Helder en economisch taalgebruik en duidelijke formuleringen zijn absolute vereisten. Na het feitelijke vertaalproces leggen wij de vertaling aan u voor en houden wij ons aanbevolen voor eventuele constructieve feedback. Als technisch vertaalspecialisten staan wij uiteraard in voor de kwaliteit van het werk dat wij leveren, maar onze klanten hebben binnen hun eigen groep of onderneming soms een voorkeur voor bepaalde terminologie die wij pas leren kennen naarmate we langer met u zaken doen. Daarom nemen wij al uw feedback op in een klantspecifieke terminologische database, waarmee wij onze vertalingen zorgvuldig kunnen afstemmen op het jargon dat in uw omgeving gebruikt wordt.
Technisch-vertaalbureau.nl is een activiteit van:

Metamorfose Vertalingen
Catharijnesingel 85
3511 GP  UTRECHT
T: 030 271 92 00
F: 030 271 99 10
E:
info@technisch-vertaalbureau.nl
Vertaalbureau